σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα του συνδέσμου φιλάθλων της Ομόνοιας στη Λάρνακα και Αμμόχωστο

ΣΥΦΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Click here to edit subtitle

Οργάνωση και λειτουργία μιας Ακαδημίας Ποδοσφαίρου

Σε όλα τα σωματεία το πρωταρχικό μέλημα των υπευθύνων πρέπει να είναι να έχουν ομά­δες με μικρό αριθμό παικτών, προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους παίκτες να αποκτήσουν γερές βάσεις.
Λόγω της παραπάνω διαπίστωσης είναι έντονη η ανάγκη για δημιουργία μιας ακαδημίας ποδοσφαίρoυ που απευθύνεται στις κατηγορίες των αρχαρίων, προτζούνιορ, τζούνιορ και προπαίδων.
Η ακαδημία προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να μάθουν οι νεαροί ποδοσφαιριστές τις τεxνικές και τακτικές του ποδοσφαίρου παρέχοντάς τους συγχρόνως αθλητική και κοι­νωνική παιδεία.
Φυσικά, για όλα αυτά απαιτούνται επιδέξιοι προπονητές και προγράμματα προπόνησης σχεδιασμένα γι' αυτές τις ηλικίες.

Η λειτουργία μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου

Για τη σωστή λειτουργία μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου απαιτούνται τα εξής:
. Αθλητικό σχέδιο με σαφώς καθορισμένους γενικούς στόχους,
. Στελέχωση από ανθρώπους που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων,
. Ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας,
.Υποδομή υποδοχής και διδακτικό υλικό,
. Πρόγραμμα εβδομαδιαίων προπονήσεων.

Οι στόχοι της ακαδημίας ποδοσφαίρου

Παρακάτω παρατίθενται τρεις γενικοί στόχοι που πρέπει να χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για­ τους προπονητές και τη διεύθυνση μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου.
1. Υποδεχτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά που επιθυμούν να μάθουν ποδό­σφαιρο παρέχοντάς τους προπονήσεις και προπονητές υψηλής ποιότητας.
Η υποδοxή και οι καλοί προπονητές ενός σωματείου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, για να νιώσουν οι νεαροί παίκτες άνετα και να θέλουν να παραμείνουν στις τάξεις του.

2. Εκπαιδεύστε τους νεαρούς παίκτες παρέχοντάς τους καλές τεχνικές γνώσεις, γερές βάσεις όσον αφορά στις τακτικές και μια φιλοσοφία που βασίζεται στην επιθυμία να γίνο­νται συνεχώς καλύτεροι.
Αυτός ο στόxoς είναι σημαντικός για ένα σωματείο, γιατί εάν διαθέτει μια καλή ακαδημία ποδο­σφαίρου, μπορεί να τροφοδοτεί συστηματικά τις άλλες κατηγορίες του με καλούς παίκτες.
3. Προσφέρετε στα μικρά παιδιά μια αθλητική παιδεία που βασίζεται στην ευγένεια, το σεβα­σμό και το ΄΄ευ αγωνίζεσθαι΄΄.
Η εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά στo σωματείο είναι σημαντική, γιατί καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς τους, καθώς τους διδάσκει κανόνες για τη ζωή.

Η στελέχωση μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου

Για να λειτουργεί αποτελεσματικά η ακαδημία ποδοσφαίρου πρέπει να διευθύνεται από
έναν υπεύθυνο που θα είναι επιφορτισμένος με την τεχνική οργάνωσή της.
Προκειμένου να πετύχει το στόxo του, ο υπεύθυνος της ακαδημίας πρέπει να περιβάλλε­ται από μια παιδαγωγική ομάδα που απαρτίζεται από ικανούς προπονητές με εξειδίκευση στις κατηγορίες στις οποίες απευθύνονται
Επιπλέον, ο υπεύθυνος της ακαδημίας πρέπει να αναπτύξει μια φιλοσοφία και μια δυναμι­κή που θα επιτρέπουν τόσο στη διεύθυνση όσο και στoυς γονείς να παίζουν ένα συμπληρω­ματικό ρόλο σε σχέση με εκείνο των προπονητών.
Για να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα, στην αρχή κάθε σεζόν πρέπει να διεξάγεται μια συνά­ντηση με τους προπονητές, τους γονείς και τη διεύθυνση της σχολής, όπου θα παρουσιάζεται το πρόγραμμα κάθε κατηγορίας (ωράριο, προπονήσεις, αγώνες, τουρνουά κ.λπ.) και κυρίως θα ορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του καθενός.


Ο ρόλος του υπεύθυνου της ακαδημίας ποδοσφαίρου

Όπως είδαμε παραπάνω, ο υπεύθυνος της ακαδημίας ποδοσφαίρου αποτελεί την κινητή­ρια δύναμή της, γιατί καθορίζει την τεχνική πολιτική και τη φιλοσοφία της.
Προκειμένου λοιπόν να είναι απόλυτα διαθέσιμος και για τις τρεις κατηγορίες όταν χρεια­στεί, είναι προτιμότερο να μην αναλάβει καμία ομάδα. Έτσι, θα μπορέσει να εκπληρώνει σωστά τα καθήκοντα του που είναι τα εξής:

. Επιλέγει τους κατάλληλους προπονητές για κάθε κατηγορία.

. Από κοινού με τους υπεύθυνους κάθε κατηγορίας καταρτίζει τα ετήσια προγράμματα προ­πόνησης για τους αρχάριους, προτζούνιορ, τζούνιορ και προπαίδες.

. Οργανώνει προγράμματα πρακτικής εξάσκησης για τις περιόδους των σχολικών διακοπών.

. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της τεχνικής πολιτικής (προπονητικοί κύκλοι, τεστ κ.λπ.).

. Οργανώνει σε τακτά διαστήματα τεχνικές συναντήσεις με τους προπονητές, με σκοπό τη βελτίωση της τεχνικής τους κατάρτισης και την αξιολόγηση της προόδου των παικτών.

. Αντικαθιστά τον τεχνικό υπεύθυνο του σωματείου στο ποδόσφαιρο με ολιγομελείς ομάδες.

Ο ρόλος του υπεύθυνου κατηγορίας

Ο ρόλος του υπεύθυνου κατηγορίας είναι πολύ σημαντικός στο τεχνικό οργανόγραμμα, γιατί αντικαθιστά τον υπεύθυνο της ακαδημίας. Πολύ συχνά τη θέση αυτή καταλαμβάνει ο προπονητής της καλύτερης ομάδας.


Τα καθήκοντα του υπεύθυνου κατηγορίας είναι τα εξής:
. Προσπαθεί να ενδυναμώσει την κατηγορία του.
. Εφαρμόζει την τεχνική πολιτική (προπονητικούς κύκλους, τεστ κ.λπ.).
. Παρακολουθεί από κοντά την πρόοδο των παικτών.
. Αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στην κατηγορία του (συνήθως σε σχέση με τους γονείς).
. Διαμορφώνει το πρόγραμμα των τουρνουά, των φιλικών αγώνων κ.λ.π.

Ο ρόλος του προπονητή ομάδας ποδοσφαίρου με μικρό αριθμό παικτών

Κατ΄ αρχήν, ο προπονητής μιας ποδοσφαιρικής ομάδας με μικρό αριθμό παικτών πρέπει να γνωρίζει καλά τις σωματικές, φυσιολογικές και πνευματικές δυνατότητες των παιδιών της ομά­δας του.
Έτσι θα μπορέσει να διαμορφώσει τις κατάλληλες προπονητικές μονάδες και να προσαρ­μόσει ανάλογα τις παιδαγωγικές παρεμβάσεις του.

Επίσης, ο προπονητής πρέπει να είναι αψεγάδιαστος και δίκαιος, καθώς κάθε ομάδα έχει ως πρότυπο συμπεριφοράς τον προπονητή της.

Μέσω της συμπεριφοράς του μπορεί να αναπτύξει μια φιλοσοφία που ευνοεί την πρόοδο
και την ανάπτυξη των παιδιών.

Είναι χρέος του να μεταδώσει αυτή τη φιλοσοφία τόσο στη διεύθυνση της σχολής όσο και στους γονείς των παιδιών, ώστε στους αγώνες να έχουν όλοι θετική συμπεριφορά


Τα καθήκοντα του προπονητή κατά την προπόνηση είναι τα εξής:
. Καταρτίζει την προπονητική μονάδα.
. Πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την προπόνηση στο γήπεδο, για να
υποδεχθεί τους παίκτες και να ετοιμάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
. Έχει γραπτό σχέδιο της προπονητικής μονάδας.
. Ελέγχει εάν όλοι οι παίκτες διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (επικαλαμίδες, ειδικά
παπούτσια κ.λπ.).
. Προτού ξεκινήσουν παρουσιάζει επιγραμματικά την προπονητική μονάδα στα παιδιά.
. Εξηγεί τις ασκήσεις απλά και παραστατικά.
. Δείχνει ο ίδιος τις ασκήσεις ή αναθέτει την επίδειξή τους σε κάποιον από τους παίκτες. . .Εμψυχώνει την προπονητική μονάδα.
. Διορθώνει τους παίκτες.
. Επιβραβεύει τις επιτυχίες τους.
. Στο τέλος κάθε προπονητικής μονάδας κάνει τον απολογισμό δίνοντας έτσι χρόνο στα παι­διά να χαλαρώσουν.
. Ελέγχει εάν τα παιδιά επιστρέφουν τον εξοπλισμό.
. Ελέγχει (δεν υποχρεώνει) εάν τα παιδιά κάνουν ντους στα αποδυτήρια.
. Αποχωρεί μόνο όταν φύγει και ο τελευταίος παίκτης από το γήπεδο.

Τα καθήκοντα του προπονητή στους αγώνες είναι τα εξής:
. Καλωσορίζει την αντίπαλη ομάδα.
. Ελέγχει εάν οι παίκτες του διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.
. Πριν τον αγώνα φροντίζει να γίνεται η κατάλληλη προθέρμανση (ασκήσεις με ή χωρίς την
μπάλα).
. Ανακοινώνει τη σύνθεση της ομάδας και δίνει απλές οδηγίες στους παίκτες.
. Κατά τη διάρκεια του αγώνα παρεμβαίνει για να αντικαταστήσει έναν παίκτη, αλλά όχι για
να διευθύνει τον αγώνα.
. Εμψυχώνει τους παίκτες του στις δύσκολες στιγμές.
. Αντικαθιστά τους παίκτες, έτσι ώστε να παίξουν όλοι τουλάχιστον σε ένα ημίχρονο.
. Στο τέλος του αγώνα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, κάθεται κοντά στα παιδιά, για να κάνει τον απολογισμό του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ο προπονητής ΔΕΝ πρέπει ποτέ:
. Να θεωρεί έναν αγώνα αυτοσκοπό λέγοντας στους παίκτες ότι πρέπει οπωσδήποτε να
κερδίσουν.

. Να χρησιμοποιεί μόνο τους καλύτερους παίκτες.

. Να αμφισβητεί τις αποφάσεις του διαιτητή.
. Να ασχολείται με άλλα πράγματα πλην του αγώνα (γονείς, στελέχη ακαδημίας κ.λπ.).

. Να βγάζει κάποιον από τον αγώνα, επειδή έκανε ένα λάθος.

. Να κατηγορεί τους παίκτες του επειδή χάνουν ή έχασαν.

Ο ρόλος του αντιπροσώπου της ακαδημίας ποδοσφαίρου

Συχνά ο αντιπρόσωπος της ακαδημίας είναι γονέας ενός παιδιού που αποφάσισε να συμμετέχει στην οργάνωση της ακαδημίας συνοδεύοντας τις ομάδες στους εβδομαδιαίους αγώνες.
Πρόκειται για ένα δύσκολο ρόλο, γιατί αυτός που θα τον αναλάβει πρέπει να αποστασιο­ποιηθεί από τη συγγενική σχέση που έχει με το παιδί του και να τον βλέπει ως έναν παίκτη (δηλαδή να μη θεωρεί ότι το παιδί του είναι ο καλύτερος παίκτης!).
Ο ρόλος του αντιπροσώπου είναι πολύ σημαντικός για μια ακαδημία ποδοσφαίρου, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορεί να επιβιώσει
Εκτός από τα καθήκοντα που του ανατίθενται (συνοδεία, διαιτησία, συμπλήρωση του φύλ­λου αγώνα κ.λπ.), ο αντιπρόσωπος πρέπει πάνω απ' όλα να βρίσκεται κοντά στα παιδιά και να συμπληρώνει τον προπονητή στην αποστολή του (ο ρόλος του είναι εκπαιδευτικός).
Γι' αυτό, ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωμένος με ολιγομελείς ομάδες και με το πνεύμα του ποδοσφαίρου, έτσι ώστε η στάση του τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδo να ευνοεί την ανάπτυξη των παιδιών.
Πολύ συχνά το πνεύμα αντιλογίας και αμφισβήτησης των παιδιών οφείλεται σε ανάρμοστη συμπεριφoρά του αντιπροσώπου ή των προπονητών που αποτελούν πρότυπό τους.

Ο ρόλος των γονιών

Σήμερα η παρουσία των γονιών στις δραστηριότητες ενός σωματείου περιορίζεται ολοένα και περισσότερo. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα είναι ανύπαρκτη.
Από την άλλη πλευρά, τα σωματεία χρειάζονται ολοένα και περισσότερους εθελοντές, προκειμένoυ να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.
Συχνά ζητείται από τους γονείς να προσφέ­ρουν τα οχήματά τους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις της ομάδας.
Γι΄ αυτόν το λόγο, στην αρχή κάθε σεζόν το σωματείο οφείλει να ενημερώνει τους γονείς σχετικά με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του και σχετικά με τη στάση που πρέπει να τηρούν στην προπόνηση και στους αγώνες.
Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι πάντα υποδειγματική, καθώς από τη στιγμή που συνο­δεύουν τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το σωματείο.

Η φιλοσοφία που πρέπει να αναπτυχθεί και να επικρατεί σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποδόσφαιρο με ολιγομελείς ομάδες είναι μια ιδιαίτερη μορφή ποδοσφαίρου που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό. Γι' αυτό δεν πρέπει να αντιλαμβανό­μαστε το ποδόσφαιρο των παιδιών όπως αυτό των ενηλίκων.Αυτή η μορφή ποδοσφαίρου ενδείκνυται για την εξοικείωση των αρχαρίων και την εκμάθη­ση του ποδοσφαίρου από τα παιδιά προτείνοντάς τους διάφορες καταστάσεις παιχνιδιών σε γήπεδο προσαρμοσμένο στις δυνατότητές τους.
Πρόκειται για μια μορφή εκμάθησης με παιγνιώδη μορφή και έναν τρόπο εκπαίδευσης που βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι προσβλέπουν στην εκπαίδευση των παικτών στον τομέα της τεχνικής, της τακτικής και της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Μέσω της ευχαρίστησης και της διασκέδασης που προσφέρει στα παιδιά το ποδόσφαιρο
με ολιγομελείς ομάδες συμβάλει στην ανάπτυξή τους και την πρόοδό τους.
Ως εκ τούτου, οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου (προκριματικοί, τουρ­νουά ή κύπελλο) πρέπει να θεωρούνται ως παιχνίδια και τα αποτελέσματά τους να είναι δευ­τερεύουσας σημασίας (μετράει η συμμετοχή και όχι το αποτέλεσμα).
Δε χρειάζεται, λοιπόν, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο διαγωνιστικό χαρακτήρα του αγώνα, καθώς ούτως ή άλλως τα παιδιά θέλουν πάντα να κερδίζουν και να είναι τα καλύτερα.
Κατά συνέπεια, η φιλοσοφία που θα αναπτύξει μια ακαδημία ποδοσφαίρου είναι αναμφι­σβήτητα σημαντική, αλλά και οι άνθρωποι που τη στελεχώνουν παίζουν προεξέχοντα ρόλο.

Οι δυνατότητες υποδοχής και ο εξοπλισμός

Για τη σωστή λειτουργία όλων των κατηγοριών ο αριθμός των παιδιών που γίνονται δεκτά
στην αρχή κάθε σεζόν εξαρτάται από:
. τον αριθμό των προπονητών και των στελεχών διεύθυνσης,
. τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων (γήπεδο, αποδυτήρια κ.λπ.),
. το διαθέσιμο εξοπλισμό.

Οι προπονητές
Για την αποτελεσματικότερη προπόνηση των νεαρών παικτών συνιστάται:
. 1 προπονητής/10 παίκτες στην κατηγορία των αρχαρίων.
. 1 προπονητής/12 παίκτες στην κατηγορία των προτζούνιορ.
. 1 προπονητής/14 παίκτες στην κατηγορία των τζούνιορ.
. 1 προπονητής/16 παίκτες στην κατηγορία των προπαίδων.
Στους αγώνες οι παίκτες πρέπει να συνοδεύονται από δυο στελέχη της διεύθυνσης της ακαδημίας, έτσι ώστε ο προπονητής να μπορεί να ασχολείται μόνο με την ομάδα.

Οι εγκαταστάσεις
Μια από τις βασικότερες υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού σωματείου είναι να υποδέχεται τα παιδιά με τέτοιον τρόπο που να θέλουν να έρχονται στο γήπεδο.
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν άνετα αποδυτήρια με ντους, καλά συντηρημέ­να γήπεδα και μια αίθουσα για τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς και τα σνακ των παιδιών.
Πάνω από όλα όμως ένα ποδοσφαιρικό σωματείο πρέπει να παρέχει άριστες συνθήκες προπόνησης. .
Σ' αυτό το πλαίσιο η σωστή κατανομή των γηπέδων θα επιτρέψει στους προπονητές να δια­θέτουν το κατάλληλο γήπεδο για κάθε ομάδα και κάθε προπονητικό πρόγραμμα.

Για παράδειγμα, όσον αφορά στους αρχάριους, να προτιμάτε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με πολύ χώρο , που θα είναι κατάλληλο για τις διάφορες ασκήσεις.
Αντίστοιχα, για την προπόνηση των προτζούνιορ και τζούνιορ ενδείκνυται η χρήση μισού γηπέδου ποδοσφαίρου με 7-9 παίκτες.
Για τους προπαίδες προτείνεται η χρήση ολόκληρου γηπέδου 11 παικτών.

Ο υλικός εξοπλισμός
Τα σωματεία πρέπει να μη διστάζουν να επενδύουν στον απαιτούμενο εξοπλισμό, καθώς αυτός παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της εκπαίδευσης.
Έτσι, κάθε ακαδημία ποδοσφαίρου πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό μπαλών (μια για κάθε παίκτη), όπως και φανέλες, εμπόδια, πιατάκια, στεφάνια και σχοινάκια γυμναστικής, που είναι απαραίτητα για την πρόοδο των νεαρών παικτών.

Αριθμός προπονητικών μονάδων ανά κατηγορία

Ο αριθμός των εβδομαδιαίων προπονήσεων εξαρτάται από τα διαθέσιμα γήπεδα και απο­δυτήρια.
Όσον αφορά στους αρχάριους, συνιστούνται δύο προπονητικές μονάδες την εβδομάδα
Στις κατηγορίες των προτζούνιορ και τζούνιορ εκτός από τους αγώνες που διεξάγονται τα Σαββατοκύριακα, ενδείκνυνται δυο προπονητικές μονάδες την εβδομάδα.
Για τους προπαίδες συστήνονται τρεις προπονητικές μονάδες και ένας αγώνας.

Πηγή: C.Cattenoy-F.Gil ''Ποδόσφαιρο για μικρές ηλικίες''

Η σημασία και τα οφέλη του εργομετρικού ελέγχου σε ακαδημίες


Ο εργομετρικός έλεγχος ενός εφήβου θεωρείται απαραίτητος για τον καταρτισμό του προπονητικού προγράμματος και τη βελτίωση της απόδοσής του.

 

Του Ν. Δρακογιαννόπουλου*

Εργομετρικός έλεγχος
Η έννοια εργομετρικός έλεγχος ή αξιολόγηση αθλητικής απόδοσης μπορεί να είναι σε κάποιους κάτι καινούργιο ή κάτι νέο, παρόλα αυτά εδώ και αρκετά χρόνια η επιστημονική αξιολόγηση αθλητικής απόδοσης έχει μπει στην ζωή μας.
Η μέτρηση κάποιων παραμέτρων που αξιολογούν τη φυσική κατάσταση ήταν πριν από μερικά χρόνια προνόμιο των επαγγελματιών αθλητών. Πλέον πολλές ακαδημίες και προπονητές με την ενημέρωση που υπάρχει μέσω (διαδικτύου , περιοδικών , βιβλίων, κλπ) έχουν πιστή για την χρησιμότητα αυτών των μετρήσεων.

Τι είναι όμως εργομετρικός έλεγχος;

Ένας εργομετρικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος και ιδιαίτερα χρήσιμος για τον καταρτισμό του προπονητικού προγράμματος και τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης για τον αθλητή. Αρχικά, να τονίσουμε ότι ο εργομετρικός και εργαστηριακός έλεγχος αποτελούν ένα πολύ δυνατό εργαλείο στα χέρια ενός προπονητή, ο οποίος ξέρει να δουλεύει βάσει των σύγχρονων απαιτήσεων του αθλητισμού και όχι εμπειρικά, επειδή κάποτε πέρασε ή μεγαλούργησε στα γήπεδα, διότι έτσι μπορεί να εστιάσει την προπόνηση στις ανάγκες του κάθε ποδοσφαιριστή αλλά και ολόκληρης της ομάδας.

Ο εργομετρικός έλεγχος ενός εφήβου θεωρείται απαραίτητος  για τους παρακάτω λόγους :

- Έλεγχο υγείας.

- Δημιουργία Αθλητικού Προφίλ.

- Καθοδήγηση προπονητικής κατεύθυνσης.

- Πρόβλεψη αγωνιστικής απόδοσης.

- Καταγραφή διαφόρων χαρακτηριστικών αθλητικής προσπάθειας.

- Σύγκριση αθλητικής απόδοσης ως κίνητρο.

Η φυσική κατάσταση, η πρόσληψη οξυγόνου από τον αθλητή και η συγκέντρωση γαλακτικού οξέως στο αίμα του, είναι μερικοί από τους δείκτες ενός εργομετρικού ελέγχου.


Επειτα υπάρχει ένα πλήθος άλλων παραμέτρων που εκφράζουν το επίπεδο της αθλητικής προετοιμασίας και ετοιμότητας του αθλητή όπως η αλτικότητα, η διαφορά δύναμης ανάμεσα στα δυο πόδια, η αξιολόγηση ταχύτητας με ή χωρίς μπάλα, ο έλεγχος ελαστικότητας κάτω άκρων καθώς και η ανάλυση σωματικής σύστασης για τον έλεγχο BMI, BMR, %λίπους, μυϊκής μάζας, άλιπης μάζας, συνολικών υγρών, επιθυμητών φυσιολογικών ορίων.


Αναλυτικά οι παράμετροι που εξετάζονται κατά τον εργομετρικό έλεγχο είναι:

·         Σύσταση σώματος: προσδιορισμός ποσοστού λίπους, άλιπης σωματικής μάζας, οστικής πυκνότητας, μυϊκής μάζας , σωματικά υγρά, επίπεδα σωστής διατροφής.

·         Μέτρηση βασικού μεταβολισμού : είναι το ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες που καταναλώνονται αποκλειστικά για τις ζωτικές λειτουργίες του σώματος.

·         Έλεγχος ελαστικότητας & αξιολόγηση στάσης σώματος.

·         Δύναμη κάτω άκρων.

·         Αναλογία δύναμης δεξιού & αριστερού ποδιού.

·         Καρδιοαναπνευστική αντοχή: Προσδιορισμός μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου,  μέγιστου παραγόμενου έργου, επιθυμητά φυσιολογικά όρια.

·         Έλεγχος ταχύτητας με φωτοκύτταρα σε μικρές & μεγάλες αποστάσεις, με ή  χωρίς μπάλα

·         Καταγραφή συγκέντρωσης γαλακτικού οξέος στο αίμα: προσδιορισμός αναερόβιου κατωφλιου με ταυτόχρονη καταγραφή της καρδιακής συχνότητας από ηλεκτροκαρδιογράφο.

·         Εντοπισμός ισχύος και καρδιακής συχνότητας στο αναερόβιο κατώφλι.

·         Πλήρης αναπνευστικός και ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος στην άσκηση.

·         Εντοπισμός καταλληλότερης έντασης άσκησης για τη μεγιστοποίηση καύσης λιπαρών οξέων.

·         Ανάλυση βάδισης & κατασκευή ορθωτικών πελμάτων (πελματογράφημα)

Όλες οι μετρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν & στον χώρο της ομάδας


ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο αναλυτής Tanita GB - 300 μετράει το σωματικό λίπος μέσω της βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας. Η ανάλυση βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας αποτελεί μια γρήγορη & ακριβή μέτρηση του σωματικού λίπους και των συνολικών υγρών, καθώς οι ηλεκτρολύτες του σώματος (νάτριο, κάλιο κλπ) αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η  συσκευή χρησιμοποιεί τέσσερις μεταλλικούς αισθητήρες, οι οποίοι τοποθετούνται στα κάτω άκρα ενώ ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται σε οριζόντια στάση. Μέσω των αισθητήρων αυτών μεταβιβάζεται ρεύμα από την συσκευή 50 KHz και η πτώση στην τάση, λόγω της αγωγιμότητας, ανιχνεύεται από τους αισθητήρες. Στη συνέχεια μετριέται η συνολική αντίσταση στη ροή του ρεύματος μέσω των άκρων.

Η αντίσταση στη ροή του ρεύματος είναι μεγαλύτερη στα άτομα με αυξημένο σωματικό λίπος, καθώς ο λιπώδης ιστός περιέχει σχετικά μικρή ποσότητα νερού και επομένως είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Η περιεκτικότητα του άλιπου σωματικού ιστού (μύες, όργανα κλπ) είναι 73% νερό και επομένως η ροή του ρεύματος εκεί θα είναι μεγαλύτερη από ό, τι στο λιπώδη ιστό.

Παράμετροι που εξετάζονται:

·         Προσδιορισμός ποσοστού BMI.

·         Προσδιορισμός ποσοστού λίπους.

·         Άλιπη σωματική μάζα.

·         Οστική Πυκνότητα.

·         Μυϊκή μάζα.

·         Σωματικά υγρά


ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παράμετροι που εξετάζονται:

•             Άλμα από ημικάθισμα (SJ) από το οποίο εκτιμάται η δύναμη ώθησης των εκτεινόντων μυών των κάτω άκρων.

•             Άλμα με ταλάντευση (CMJ) από το οποίο εκτιμάται το επίπεδο της ταχυδύναμης.

•             Κατακόρυφο άλμα με τη χρήση των χεριών (CMJh) από το οποίο φαίνεται η συμβολή των χεριών στο άλμα.

•             Χρόνος αντίδρασης σε ακουστικό ερέθισμα, είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην παρουσίαση ενός ακουστικού ερεθίσματος και την έναρξη της αντίδρασης σε αυτό.

         
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΑ
Ο έλεγχος ταχύτητας με την βοήθεια των φωτοκυττάρων, μας δίνει την δυνατότητα για τον ακριβή χρόνο μέτρησης, καθώς και την δυνατότητα παρακολούθησης βελτίωσης.


Παράμετροι που εξετάζονται :

Ταχύτητα 10μ – 20μ – 30μ

·         Ταχύτητα με μπάλα (slalom test)

·         Agility Illinois test

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η αερόβια ικανότητα είναι ο πιο σημαντικός δείκτης της φυσικής κατάστασης και της λειτουργικής προσαρμοστικότητας ολόκληρου του οργανισμού.

Όλοι όμως οι οργανισμοί δεν έχουν την ίδια ευκολία να μεταφέρουν οξυγόνο από την ατμόσφαιρα στους ιστούς και να το καταναλώνουν για την παραγωγή μυϊκής ενέργειας κατά την μέγιστη προσπάθεια.

Παράμετροι που εξετάζονται:

·         Μέγιστη καρδιακή συχνότητα

·         Μέγιστη αερόβια ικανότητα VO2max

·         Εύρεση αναερόβιου κατωφλίου

·         Εύρεση προπονητικών εντάσεων

 
Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης
Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εύρεση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας αλλά και με γηπεδικά τεστ, οπού πρέπει ο γυμναστής – εργοφυσιόλογος να είναι εξειδικευμένος πάνω σε αυτές τις αξιολογήσεις ώστε να υπάρχει εγκυρότητα.

Είναι λογικό τα εργαστηριακά τεστ να μας δίνουν την δυνατότητα για αξιολόγηση περισσότερων τιμών όπως αυτών του αναερόβιου κατωφλίου, όπου πραγματοποιείται με αιμοληψία κατά την διάρκεια της δοκιμασίας, καθώς και για τον ακριβή χρόνο αποκατάστασης του αθλητή.

 Aποτελέσματα & αξιολόγηση τον εργομετρικών τεστ


Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, μας δίνουν την δυνατότητα να αξιολογήσουμε την φυσική κατάσταση των αθλητών, να δούμε τις αδυναμίες τους, και να καθορίσουμε τα προπονητικά μας προγράμματα έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Παράλληλα αυτά τα τεστ μας βοηθούν, βάσει των αποτελεσμάτων και μετά από προσεκτική μελέτη της αντοχής - εκρηκτικότηταςευλυγισίας, να αποφύγουμε μελλοντικούς τραυματισμούς!


Με την βοήθεια του εργοφυσιολόγου που αξιολογεί αυτά τα τεστ πρέπει να κατανοήσουν οι προπονητές – γυμναστές που δουλεύουν με τους αθλητές – παιδιά , την σημασία των τεστ.

Θα πρέπει να υπάρχει πλήρη ενημέρωση & καθοδήγηση για τον κάθε αθλητή ξεχωριστά ώστε ο προπονητής να μπορεί να δουλέψει με συγκεκριμένη κατεύθυνση για την ατομική αλλά & για την ομαδική βελτίωση της ομάδας .


Συνήθως οι προπονητές μετά τα τεστ με την βοήθεια του εργοφυσιολόγου  επιλέγουν κάποια ομαδοποίηση των αθλητών με τα ίδια χαρακτηριστικά βελτίωσης,  (φυσική κατάσταση – Ευλυγισία – ταχύτητα – αλτικότητα) ώστε οι αθλητές που είναι στην ίδια ομάδα να δουλεύουν μαζί  για αποτελεσματικότερη προπόνηση.

Τα εργομετρικά τεστ θα πρέπει να εκτελούνται 2 φόρες τον χρόνο (αρχή και τέλος της σεζόν) ώστε να ανακαλύπτουν οι προπονητές  άλλα και τα παιδιά την βελτίωση που έχει γίνει μέσα στην αγωνιστική χρονιά  όπως και για το πρόγραμμα  προπόνησης που πρέπει να  ακολουθηθεί κατά την μεταβατική περίοδο .

Επαγγελματικές ακαδημίες που έχουν την δυνατότητα, επιλέγουν να εκτελούν εργομετρικά τεστ 3 άλλα και 4 φόρες κατά την αγωνιστική χρόνια (Σεπτέμβριο – Ιούνιο).

Τέλος, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι με την βοήθεια της επιστήμης άλλα και των καταλλήλων ανθρώπων οι καλά οργανωμένες ακαδημίες δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα από τα μεγάλα club που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αρκεί να υπάρχει διαχρονικός προγραμματισμός – οργάνωση – υπομονή και όρεξη για σωστή και μεθοδευμένη δουλεία.

 

*Ν. Δρακογιαννόπουλος

Υπ. Εργομετρικών life - ergo

E-mail : [email protected]

Mob: 694-5774206

www.lifergo.gr

Επένδυση στις υποδομές με επιστημονικό και προγραμματισμένο τρόπο

Το Ισπανικό ταλέντο και η Κυπριακή μιζέρια

 

Από άλλον πλανήτη προέρχονται οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Νέων της Ισπανίας. Αυτό τουλάχιστον διαπιστώσαμε τις προάλλες παρακολουθώντας τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων (κάτω των 21 ετών) μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.

Από ατόφιο χρυσάφι είναι καμωμένοι αυτοί οι παίκτες που σιγοψιθύρισε φίλος προπονητής με τον οποίο απολαμβάναμε τον τελικό ο οποίος έληξε  4-2 υπέρ των Ισπανών. Αρκετοί απ’ αυτούς κτυπούν ήδη την πόρτα της Εθνικής Ανδρών, συμπλήρωσα, κάνοντας μνεία για τις σοβαρές επενδύσεις των Ισπανών στις ακαδημίες και γενικότερα στα τμήματα υποδομών. Την τελευταία πενταετία, η Ισπανία μονοπωλεί τους τίτλους στο ποδόσφαιρο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης Νέων κι Ελπίδων το 2011 και το 2013. Πρωταθλήτρια Ανδρών το 2008 και το 2012, ενώ διεκδικεί με αξιώσεις αυτές τις μέρες το Κύπελλο Συνομοσπονδιών (Παγκόσμιο).

Αλήθεια τι διαθέτουν οι Ίβηρες που δεν έχουν οι άλλοι κολοσσοί του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου; Η απάντηση είναι απλή: Επενδύουν στις υποδομές. Με επιστημονικό τρόπο καλλιεργούν φυτώρια εκκολάπτοντας πλήθος ταλέντων κάθε χρόνο. Φυσικά υπάρχει και άφθονο ταλέντο. Όμως ταλέντο υπάρχει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Άρα η μεγάλη διαφορά έγκειται στην ορθή διαχείριση του ντόπιου υλικού μέσω της επιστημονικής και προγραμματισμένης δουλειάς στις ακαδημίες. Οι μικροί και νεαροί παίκτες περιβάλλονται με στοργή , με ταυτόχρονη τόνωση της αυτοπεποίθησης τους, στοιχεία που τους δίνει φτερά για να πετάξουν. Ειδικότερα, στην κρίσιμη ηλικία 16-18 του δίνονται πάμπολλες αγωνιστικές ευκαιρίες στις ομάδες ανδρών. Έτσι μέσα σε 10 – 20 ενεργές αγωνιστικές ψήνονται, αποκτούν τσαμπουκά, ωριμάζουν ολοκληρώνοντας σιγά – σιγά την προσωπικότητα τους ως αθλητές.

Το Ισπανικό πρότυπο άρχισε τελευταία να εμφανίζεται και στην Γερμανία, με θαυμαστά αποτελέσματα. Κάτι παρόμοιο εκδηλώνεται την τελευταία διετία και στην Ελλάδα, έστω κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης. Είναι γεγονός πως η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο ποδοσφαιρικό φυτώριο που στελεχώνει την Α΄ Εθνική αλλά και κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης. Εδώ στην Κύπρο το τοπίο είναι ζοφερό. Το ταλέντο υπάρχει, εν αφθονία μάλιστα, αλλά παραμένει καθηλωμένο, αφοπλισμένο και βραχυκυκλωμένο στα αμαρτωλά γρανάζια των επιτήδειων, παραγόντων – ατζέντηδων και άλλων γερακιών οι οποίοι επιδίδονται συστηματικά στην εμπορία ξένων παικτών.

Σε πολλές περιπτώσεις προωθούν επιλεκτικά «δικά τους παιδιά» με αναξιοκρατικά κριτήρια, πυροδοτώντας αισθήματα αγανάκτησης και αδικίας στη μεγάλη πλειοψηφία των πιτσιρικάδων που βλέπουν τα όνειρα τους να γίνονται σκόνη και θρύψαλα. Ιδιαίτερα όταν φθάσουν στην κρίσιμη ηλικία των 18 , αντί να ανοίξουν τα φτερά τους στην Α ομάδα, παροπλίζονται μέσω της κατάταξης τους στο στρατό. Κι εδώ η αδικία αποθεώνεται γιατί οι παράγοντες παραχωρούν τα λίγα υπηρεσιακά για προπόνηση  στους δικούς τους αφήνοντας δεκάδες ταλέντα στην απραξία και κατ΄ επέκταση στον αφανισμό.

Ελπίζουμε ότι τώρα με την οικονομική κατάρρευση των πλείστων σωματείων θα ξεκινήσει μια νέα εποχή για το ποδόσφαιρο μας  με σοβαρή επένδυση στα τμήματα υποδομών. Προς την κατεύθυνση αυτή το κράτος οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τα σωματεία εκείνα που αποδεδειγμένα θα καλλιεργήσουν, θα αξιοποιήσουν και θα προωθήσουν τα ντόπια ταλέντα προς όφελος του Κυπριακού ποδοσφαίρου και του κοινωνικού συνόλου.

Του Ξενή Ξενοφώντος

γράφει ο Athlitiki Team στις 03-07-2013, 12:17

Αυτά παθαίνει όποιος προδίνει το ΛΑΟ

Η περίπτωση Χρίστου Καρυπίδη, ανάλυση

8 Αυγούστου 2012

Εκ πρώτης όψεως η αποχώρηση του Χρίστου Καρυπίδη και η μεταγραφή του στο Αποέλ είναι μια δυσμενής για εμάς εξέλιξη.  Αποχωρεί ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ταυτόχρονα εντάσσεται και ενισχύει την παιδική άμυνα του αντιπάλου μας.

Είναι έτσι όμως τα πράγματα;  Ας το πάρουμε από την αρχή.  Ο Ελλαδίτης αμυντικός ήρθε στην Ομόνοια με μεγάλες περγαμηνές σε μια περίοδο εικονικής οικονομικής άνεσης και ευφορίας.  Με ένα απίστευτο κασέ για κεντρικό αμυντικό για τα κυπριακά δεδομένα, συνείσφερε αρκετά στην ομάδα τόσο στο αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια.  Η ανάδειξη του σε αρχηγό έγινε σε ένδειξη εκτίμησης για το όλο έργο του.

Όταν πέρασε το πρώτο κύμα αισιοδοξίας (οικονομικής και αγωνιστικής) και έγιναν γνωστά τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της ομάδας μας, έπρεπε να αξιολογηθεί ξανά ή σχέση προσφοράς, αμοιβής και θέσης στην ομάδα, όλων των ποδοσφαιριστών και όχι μόνο.  Εμείς θα θέλαμε να γίνει αυτό για όλους όσους εργάζονται στο οικοδόμημα της Ομόνοιας διοικητικό συμβούλιο, μέλη, έμμισθοι…                     

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η προσφορά ορισμένων ποδοσφαιριστών ήταν ή και είναι τρομερά δυσανάλογη των οικονομικών τους απολαβών.  Το σωματείο παρ’ όλες της προσπάθειες για να μειώσει τους μισθούς δεν μπόρεσε να εξισώσει την πραγματική προσφορά σε σχέση με τη αμοιβή.  Η φυγή Στάθη Αλωνεύτη που ήταν ή μεγαλύτερη δυσαναλογία βοήθησε κάπως την κατάσταση αλλά παρέμεναν και άλλες εκκρεμότητες.  Ο Μακρίδης και ο Γιωργαλίδης παρόλο ότι βοήθησαν, η φυγή τους έφερε καλύτερους παίχτες με θετική αναλογία προσφοράς-απόδοσης. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και με το Χρίστο Καρυπίδη.  Οι κεντρικοί αμυντικοί που ήρθαν φέτος είναι και οι τρεις καλύτεροι από τον ελλαδίτη, πιο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι¸ με καλύτερη τεχνική κατάρτιση, πιο δυνατοί, με την ίδια ηγετική προσωπικότητα, πιο δυνατοί στο ψηλό παιχνίδι και το κυριότερο πιο γρήγοροι.  Θυμηθείτε πόσες φορές έχανε τον παίχτη στη ταχύτητα και αν δεν ήταν ο Αλαμπί πόσες ζημιές θα είχαμε.

Φεύγει λοιπόν ένας καλός αμυντικός και με το μισθό που πιάνει αποκτούμε τρείς καλύτερους του.  Επιπρόσθετα φορτώνεται το συμβόλαιο του και τη δυσαναλογία ο σημαντικότερος αντίπαλος σου (ο οποίος μετά τις απίστευτες γκάφες που έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τις μεταγραφές του, ζητά εξιλέωση αγωνιστική και ψυχολογική).  Αυτό για εμένα είναι επιτυχία.

Οι αντίπαλοι μας λόγο κακού σκαόυτινγκ και κακών επιλογών του προπονητή τους αλλά και για επικοινωνιακούς λόγους, έπεσαν στην παγίδα να φορτωθούν όλα τα προβλήματα μας και οι συνέπειες αυτών θα φανούν σε βάθος χρόνου, όση στήριξη και να έχουν από συγκεκριμένους κύκλους.  Εμείς μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από αυτές τις στρατηγικές.

Ο δρόμος για την πρόκριση                              

31 Ιουλίου 2012Ε…λοιπόν είναι δεδομένο, την Πέμπτη θα παίξουμε με ένα παθιασμένο αντίπαλο που στόχο δεν θα έχει μόνο την πρόκριση αλλά και τη εξιλέωση.  Θα παίξει λυσσασμένα για να ικανοποιήσει ένα φλεγόμενο από 60.000 φανατισμένους οπαδούς Μαρακανά αλλά και για να στηρίξει τον προπονητή του Ρόμπερτ Προσινέτσκι. 

Πολλοί μιλάνε για την απειρία των ποδοσφαιριστών του Ερυθρού Αστέρα τις αμυντικές αδυναμίες και διάφορα άλλα.  Ξεχνούν όμως την τεράστια ιστορία και το τεράστιο όνομα που κουβαλά ο αντίπαλος μας και αυτό σε συνδυασμό με την πληγωμένη του περηφάνια θα εξαλείψει τις αγωνιστικές  του αδυναμίες αφού κάθε παίχτης του θα υπερβάλει εαυτό.  Απλά θυμηθείτε παρόμοιες καταστάσεις, πως επηρέασαν την δική μας ομάδα και τις τεσσάρες που έβαζε όταν έπαιζε κάτω από τις ίδιες συνθήκες.  Οι αμυντικές μας αδυναμίες εξαφανίζονταν, το κέντρο δούλευε σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, η επίθεση έβγαζε φωτιές και η ομάδα έπαιζε με το στόμφο και τη δυναμική μιας πρωταθλήτριας.

Αυτό όμως θα είναι και το αδύνατο τους σημείο, η πίεση.  Τα νεαρά ταλέντα του Ερυθρού Αστέρα μπορεί να κοστολογούνται σε μερικά εκατομμύρια ο καθένας , αλλά η απειρία τους σε θέματα διαχείρισης της ψυχολογικής πίεσης σε βάθος χρόνου, θα τους φανεί στο γήπεδο.  Αν η δική μας ομάδα μπει στο γήπεδο σαν πρωταθλήτρια και ασκήσει ασφυκτική πίεση στους αντιπάλους, θα τους παρασύρει σε ένα παιχνίδι φθοράς όπου θα δοκιμαστούν για αυτούς οι ψυχικές αντοχές και για εμάς οι φυσικές αντοχές.  Έχοντας το προηγούμενο δείγμα από τα πρόσφατα παιχνίδια στο Μαρακανά, ξέρουμε ότι οι φίλαθλοι τους σε ένα παιχνίδι χρόνου δεν θα αργήσουν να τους ασκήσουν φοβερή πίεση, κάτι που μπορεί να  κάνει εύκολα ένα νεαρό ποδοσφαιριστή να χάσει την γη κάτω από τα πόδια του με θετικές για εμάς επιπτώσεις.

Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να παρουσιαστούμε (ειδικά τα πρώτα λεπτά) φοβισμένοι, ή αγχωμένοι αλλά με αυτοπεποίθηση και σθένος, κάτι που είμαι βέβαιος ότι το έχει δουλέψει το τεχνικό μας επιτελείο στο μέγιστο βαθμό και αυτό φαίνεται μέσα από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών μας.

Τελειώνοντας θα ήθελα κάνω μια κριτική στη διοίκηση μας για το θέμα πως διαχειρίζεται το επικοινωνιακό παιχνίδι.  Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν εκεί στη Καρπενησίου ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας δεν κρίνεται μόνο από τους ποδοσφαιριστές και την τεχνική ηγεσία στο γήπεδο, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες όπως ο ψυχολογικός πόλεμος, και οι μάχες που θα δώσουν σε αυτόν τον τομέα οι διοικήσεις και τα επικοινωνιακά τους επιτελεία.  Δεν επιτρέπεται όταν οι αντίπαλοι σου παρουσιάζουν τόσο προβλήματα με τους φιλάθλους τους και τα ΜΜΕ να έρχεσαι εσύ να τους συσπειρώνεις με δηλώσεις τύπου " η πρωτεύουσα της Σερβίας δεν είναι ασφαλής προορισμός".